دوشنبه, 02 بهمن 1396

شنبه ای که گذشت چهارمین جلسه کتابخوانی کانون کاشت در محل بنیاد خوزستان شناسی برگزار شد.قرار است به مدت چند جلسه کارگروه کتابخوانی شهروندی این کانون به شهروندان ویژه بپردازد.این اقدام بر محور خوانش کتابی از انتشارات بهیستی با عنوان "چگونگی تعامل با معلولان" انجام خواهد گرفت.در ادامه به گزارش منتشر شده در صفحه ی مجازی این گروه (با کمی ویرایش) توجه فرمایید:

امروز میزبان دوستانی بودیم پر مهر ، با موضوعی متفاوت و مهمانی عزیز ، که در راستای خدمت به جامعه تلاش های فراوانی انجام داده است. 
امروز را به همراه 30 نفر از اعضای کانون کاشت و همت کارگروه کتابخوانی شهروندی به همخوانی و بررسی کتاب چگونگی تعامل با معلولان پرداختیم، کتاب مربوط به انتشارات سازمان بهزیستی ست.
برآنیم تا در سلسله جلساتی به وضعیت و چگونگی تعامل با شهروندان ویژه بپردازیم، این هفته اولین جلسه را برگزار کردیم و با همخوانی کتاب و ارائه عالی بانو لرستانی و توضیحات مبسوط مهمان ارجمندشان به بررسی وضعیت توانخواهان و نشانه ها و راه های درمان بیماری اوتیسم پرداختیم.


""افراد معلول مانند ساير افراد جامعه
خواهان احترام متقابل هستند .
اين كمترين چيز است كه طلب مي كنند.
و با آنها طوري رفتار كنيد كه انتظار داريد
با شما رفتار كنند""

در ابتدای جلسه بانو لرستانی با پخش فیلمی وطنی از وضعیت زندگی و رفتاری یک نوجوان توانخواه ، به بیان نکاتی در مورد شیوه ی تعامل وی با محیط پیرامون خود و همچنین اثر  محیط بر او پرداختند و از حاظرین در جلسه خواستند به بررسی و نقد فیلم بپردازند.

پس از آن به سراغ متن کتاب رفتند و نکاتی از آن را در قالب گزارشی مولتی مدیا با جمع به اشتراک گذاشته و تعارف و آمارها را بیان نمودند.

خواندیم و گفتیم که بر اساس آمارهای معتبر جهانی سال 2011 حدود 10 درصد افراد حاضر در این کره خاکی توانخواه هستند (یعنی تقریبا هشتصد ملیون نفر انسان با ...)و این موضوع ضرورت پرداختن و توجه بیش از یش به مساله  را کاملا هویدا می سازد،هرچند که آمار رسمی ایران تا کنون بیش از سه ملیون نفر را بعنوان توانخواهان اعلام می نماید.

در جلسه به کارهایی اشاره شد که تا کنون انجام شده است برای تسهیل در زندگی شهروندان ویژه و بیشمار کارهایی که هنوز انجام نشده است...

به نقش و تاثیر تشکل های غیر دولتی در ساماندهی شرایط توانخواهان اشاره شد و اقداماتی که تا کنون سازمان بهزیستی انجام داده است و کمبودهایی که وجود دارد.به مشکلات اجتماعی و محدودیتهایی که برای خانواده ها و توانخواهان وجود دارد.از پدران و مادرانی گفتیم که فرزند ویژه‌ی خود را از ترس حرف مردم در پستوی خانه نهان می کنند و در مقابل آن آنها که جگر گوشه ی معلول خود را تا جراح قلب شدن حمایت کرده اند.
سپس مهمان جلسه این هفته که از کارشناسان سازمان بهزیستی بودند به توضیح بیماری اوتیسم و راه های درمان آن پرداختند. از لحن صدای شان و گاهی تعلل در پاسخ ها می توانستیم نابسامانی در وضعیت و شرایط رسیدگی به توانخواهان شهر و استانمان را از نزدیک لمس کنیم.
در جلسات آینده به بررسی ابعادی دیگر از شیوه های تعامل با شهروندان ویژه خواهیم پرداخت.


19/2/1394

منبع

https://www.facebook.com/groups/695300650499933