دوشنبه, 02 بهمن 1396

سمن كاشت  در شنبه ي پيش رو مورخ 94/05/17 اقدام به برگزاري مراسمي جهت نقد و بررسي مجموعه داستانهاي كوتاه سركار خانم ماندانا صادقي با عنوان "آوازهاي چوبي" خواهد نمود.

رضا فريدوني به خبرنگار پايتخت كتاب ايران گفت : اين برنامه در محل سالن كنفرانس موزه ي هنرهاي معاصر اهواز (جنب فروشگاه رفاه) از ساعت 18:30 الي 20:30 برگزار خواهد شد.اين مراسم به همراه برنامه هاي متنوعي همچون امضاي كتاب توسط نويسنده ، داستان خواني نويسنده و جمع خواني يكي از داستانها  خواهد بود . پس از آن حاضران به گفتگو و بررسي زمينه هاي اجتماعي پنج داستان اول كتاب "آوازهاي چوبي" خواهند پرداخت.

وي  افزود : اين برنامه به همت تعدادي از سازمانهاي مردم نهاد و در راستاي برنامه هاي طرح اهواز پايتخت كتاب ايران برگزار  شده و اميدواريم با همت بيشتر و همكاري مسولان بتوانيم بصورت ماهانه شاهد برگزاري اقداماتي  از اين نوع در اهواز باشيم.