دوشنبه, 02 بهمن 1396

تفاهم نامه میان مدیر کل آموزش و پروش استان خوزستان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان در خصوص اجرای طرح اهواز پایتخت کتاب ایران به امضا طرفین رسید.