دوشنبه, 02 بهمن 1396

قنواتی:رهبری از وضعیت فعلی شاخص کتابخوانی در ایران راضی نیست

رحیمی:صدا و سیما در راه توسعه کتابخوانی حاضر به هرگونه همکاری می باشد

به گزار ش خبرنگار پایتخت کتاب ایراندر دیدار مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان و رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز استان مسایل فرهنگی مختلف و بویژه طرح اهواز پایتخت کتاب ایران مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ی صمیمانه ابتدا همایون قنواتی به ارایه گزارشی از وضعیت حوزه فرهنگ و ادب در استان خوزستان پرداخته و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود خواستار توجه بیشتر به اهالی فرهنگ ادب استان و همکاری صدا و سیما در نشاط بخشی و فعال سازی فضای فرهنگی استان شد.وی در ادامه با تشریح طرحهای اهواز برای رقابت در پایتخت کتاب ایران خواستار استفاده از فضای پدید آمده جهت انجام اقدامات عملی به منظور طراوت بخشی بیشتر به فضای فرهنگی استان شد.

در ادامه رحیمی ضمن استقبال از پیشنهادات مدیرکل ارشاد به تنگناهای موجود در بخش صدا و سیما اشاره نمود و اعلام کرد،سیمای خوزستان در راستای توسعه فرهنگی و معرفی چهره های ادبی و هنری استان از هیچ کمکی فرو گذاری نخواهد کرد.رئیس صدا و سیمای مرکز خوزستان پیشنهاد کرد برای هماهنگی هرچه بیشتر جلسات کاربردی در سطح کارشناسان ادارات با حضور تشکلهای غیر دولتی برگزار شود و تلاش گردد که به اقدامات عملی منجر گردد.

در پایان این جلسه توافقات زیر صورت گرفت:

مشارکت و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تولید محتوی بخش خبر علمی ، فرهنگی و هنری به منظور اشراف هرچه بیشتر بر حوزه ی ادبیات

تمرکز بر شناسایی و معرفی بیش از پیش مشاهیر فرهنگی ، هنری و ادبی استان خوزستان از طرق مختلف مانند تهیه ی برنامه های مستند و برگزاری بزرگداشتها

شناسایی و اعلام سوژه های فرهنگی و ادبی استان خوزستان از طریق اداره کل و معرفی آنها به صدا و سیما بمنظور تمرکز هرچه بیشتر و تولید محتوی توسط کارشناسان صدا و سیما

ساخت و پخش تبلیغات رادیو و تلوزیونی جهت ترویج انس با کتاب

صدا و سیمای مرکز خوزستان وعده داد تا از طریق تولید برنامه های رادیو و تلوزیونی  در خصوص

معرفی نویسندگان و ناشرین موفق استان در حال حاضر

معرفی تازه های نشر و پرفروش ترین کتابهای هفته

معرفی مشاهیر ادبی گذشته استان

برگزاری مسابقات کتاب و کتابخوانی

به حمایت از طرح پایتخت کتاب ایران بپردازد.