دوشنبه, 02 بهمن 1396

 

 

سال گذشته کانون کاشت دو اردوی اهدای کتاب با هدف کتاب رسانی به  روستاه های اطراف تالاب شادگان و همچنین عشایر اطراف مسجدسلیمان برگزار کرد . در این اردوها عکسان خبری ایسنا که از اعضای این کانون می باشند از لحظات مختلف این اردوها تصویر برداری نمودند.

ایسنا خوزستان هر سال تصاویری را به عنون عکسهای برتر سال انتخاب می کند.در خروجی امسال گزارش آن دو عکس فوق نیز دیده می شود.با تشکر از آقایان اسماعیلی و سنبل آرا 

 

http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=60100