دوشنبه, 02 بهمن 1396

 
 
 
پدیدآورندگان: 
 نورا حق پرست و پتر هوراچک
نویسنده: 
 
پتر هوراچک
تصویرگر: 
پتر هوراچک
برگردان: 
 نورا حق پرست
ناشر: 
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال نشر: 
 ۱۳۹۳

غاز کوچولو دوست دارد مانند دیگری باشد: مانند خفاش از شاخه‌ها سر و ته آویزان شود، مانند توکا با صدای بلند آواز بخواند، مانند پنگوئن روی برف‌ها لیز بخورد و... مانند شیر غرش کند! او غازی است که او دوست دارد توانایی جانوران دیگر را داشته باشد. در طول داستان او رفتار جانوران مختلفی را تقلید می كند.

اما وقتي تلاش می کند مانند شير بغرد شیر عصبانی می شود و او را دنبال می کند. غاز در حین فرار كردن همه ی آن کارها را انجام می دهد و می فهمد که او هم این توانایی ها را دارد.

خواندن این داستان تصویری افزون بر این که مخاطب را تشویق می کند تا توانایی های خود را بشناسد او را با چند جانور و ویژگی های آن ها هم آشنا می کند.

منبع کتابک