دوشنبه, 02 بهمن 1396

 
پدیدآورندگان: 
 گی چپمن, مهشید مجتهدا زاده و بیوک ملکی
نویسنده: 
 Gaye Chapman 
 گی چپمن
تصویرگر: 
 Gaye Chapman 
 گی چپمن
برگردان: 
 مهشید مجتهدزاده
ویراستار: 
 بیوک ملکی
ناشر: 
 امیرکبیر
سال نشر: 
 ۱۳۸۹
گروه‌بندی سنی: 
 ۷ - ۹ سال و ۱۰ - ۱۲ سال
 
 

آبی کوچولو گم شده و پسری بنام ویل او را در جنگل پیدا می کند. آبی کوچولو در طول راه نشانه هایی از خانه اش می دهد. خانه او در کوهستان است با پلکانی چوبی و یک پل چوبی بر روی رودخانه ای که زیر درختان بید جریان دارد، و درختان سیب به اندازه یک توپ، یک باغ، یک قصر و پرندگان و پدر که همه به رنگ آبی توصیف می شوند.

خانه او شباهت هایی هم با خانه ویل دارد، اما آن ها از پیدا کردن خانه آبی کوچولو ناامید می شوند. ویل آبی کوچولو را به خانه اش دعوت می کند. مادر بزرگ از اینکه آبی کوچولو پیدا شده خوشحال می شود. می دانید چرا؟ آخر او تکه گمشده یک بشقاب چینی به رنگ های آبی و سفید بود که چند وقت پیش شکسته بود. مادر بزرگ آبی کوچولو را به بشقاب چینی می چسباند. ویل خوشحال است چون دیگر آبی کوچولو صحیح و سالم در خانه اش است.

داستانی زیبا از رویا و تخیل کودکان که برای گروه سنی ٧- ١٢ سال مناسب است. تصاویر زیبای کتاب بر جذابیت آن افزوده است اثر چه متن و چه تصویر سبب تقویت تخیل کودک می شود و ذوق هنری او را افزایش می دهد.
 

فاطمه مرتضایی فرد
منبع کتابک