دوشنبه, 02 بهمن 1396

برنامه با من بخوان، نخستین دوره ی آموزشی "خواندن برای نوزاد و نوپا" را در منطقه حصّه ی اصفهان با همکاری انجمن دوستداران ادبیات کودکان و نوجوانان اصفهان با حضور ۱۵ مادر که نوزادان خود را نیز به همراه داشتند، روز پنجشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ برگزار کرد. 

در این کارگاه زنان باردار، مادران و مادربزرگ هایی که فرزندان زیر دو سال دارند شرکت داشتند و قرار است این گروه به مدت یک سال با نوزادان خود کتاب بخوانند و همزمان مادران آموزش ببینند. موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان که بیش از پنج سال است که طرح با من بخوان را در مناطق محروم اجرا می کند، این بار به سراغ نوزادان و نوپایان رفته است. موسسه بر این باور است که خواندن را باید از پیش از تولد با کودکان آغاز کرد. مادران و پدران می توانند از همان آغاز در رشد همه جانبه ذهنی فرزندان خود نقش اساسی داشته باشند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند آنچه موفقیت آینده آموزشی کودک را تضمین می‌کند، شمار واژه‌هایی است که در هر ساعت یک نوزاد تا دو سالگی می‌شنود.

در نخستین جلسه ی آموزشی این دوره ، اولین کیسه خواندن با نوزاد و نوپا شامل کتاب "خواندن با نوزاد و نوپا"، دو عدد مکعب ابری تصویری و مجموعه ی شش تایی کتاب های مقوایی "نخستین کتابخانه من" از سوی صندوق توانمند سازی کودکان محروم وابسته به موسسه به شرکت کنندگان اهدا شد. در این کارگاه درباره توانمندی های نوزاد، شیوه ی کتابخوانی با نوزاد و سودمندی های خواندن برای نوزاد و نوپا گفت وگو شد.